Aprofitament Turístic dels Esdeveniments Esportius

En aquest lloc web, es presenta un conjunt d’eines orientades a millorar l’aprofitament turístic dels esdeveniments esportius locals. El projecte és fruit del treball conjunt de les gerències de serveis de Turisme i d’Esports de la Diputació de Barcelona, i té com a destinatari el personal tècnic dels ens locals de la província.

El projecte està pensat per analitzar bàsicament esdeveniments locals populars i puntuals de tot tipus d’esports, emparats o no per federacions. En canvi, l’anàlisi de lligues o grans esdeveniments molt probablement requeriria un disseny d’investigació específic que transcendeix l’abast d’aquest projecte.

El dispositiu està format per 4 eines, que pretenen oferir una visió global de la repercussió turística associada a un esdeveniment esportiu. Aquestes són:

- el Baròmetre, que permet estimar el potencial turístic d’un esdeveniment esportiu abans que se celebri

- el Manual de bones pràctiques, on s’exposen consells i recomanacions per incrementar el potencial turístic dels esdeveniments esportius locals.

- l’Enquesta, adreçada a valorar la satisfacció dels participants amb l’organització de l’activitat, així com la repercussió turística de l’esdeveniment al municipi.

- la Calculadora, que informa del benefici econòmic aproximat que obtenen el municipi per cada euro invertit per l’ens local en l’organització de l’esdeveniment.

Registrar-se »